Kalite Politikamız

Kalite politikamız, “Toplam Kalite ve Yalın Üretim” anlayışımız doğrultusundaki temel prensiplerden oluşmaktadır ve bu prensipleri tüm çalışma alanlarımız içerisinde uygulanabilir hale getirmek amaçlanır.

 

Sektör gelişmelerinin yakın takibi ve bu gelişmelere uyum sağlamanın yanı sıra çevre koruma olanaklarını gözeterek gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme çalışmaları planlanır. Gerekli eğitim programları ile bilinçlendirilmiş çalışanlarımız, kalite esas alınarak seçilmiş tedarikçilerimiz ve  müşteri memnuniyeti odaklı  bayilerimiz ile birlikte toplam kalitede süreklilik sağlamak hedeflenir.

 

Mevcut ve güncel Kalite Yönetim Sistemleri etkin olarak uygulanır ve sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülür. Kalite hedeflerimiz ve iyileştirme çalışmalarımız belirli periyotlarda üst yönetim tarafından denetlenir. Üretim ve hizmet süreçlerimizde uyguladığımız yöntemler ile birlikte teknolojik yenilikler ve aktif-etkin pazarlama faaliyetleri ile iç ve dış pazarlardaki satışlarımız artırılması amaçlanır.     

   

Üretim ve hizmetlerimizdeki kalite ve katma değerler; vefalı, eğitimli ve bilinçli çalışanlarımıza aittir. Başarılarımızın temelinde, etkin çalışan personelimizin verimli iş gücü vardır. Bunun bilincinde olarak, çalışanlarımızın, verimliliğe katkıları için gerekli eğitimleri almaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Çalışanların ihtiyaç, beklentileri tespit edilir ve bunların karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilir.                                                                      

Yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkiden korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için,  çevreyi ve insanı korumaya yönelik kanunlara, yönetmeliklere, iş kurallarına uyarak üretim gerçekleştirmek temel prensiplerimiz arasında yer alır. Ürün ve hizmetlerimizde, sıfır hata hedeflenir. Buna yönelik risk analizleri, kalite kontrol işlemleri ve önlem çalışmaları yapılır. 

 

Çalışanlarımızın ve proseslerimizin performansları periyodik olarak ölçülür. İyileştirme ve geliştirilmesi üzerine planlamalar yapılır. Tüm müşterilerimizin; ihtiyaç, talep ve beklentileri en iyi şekilde tespit edilerek müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. Böylece, müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamak amaçlanır. 

 

Temel Conta ailesi olarak, yukarıdaki yer alan Toplam Kalite ve Yalın Üretim prensiplerimize dayanarak, kalite politikamızı gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğimizi bildiririz.