Kullanım Şartları

1) Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi’nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

2) Web Sitesi’nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Temel Conta ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Temel Conta’nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Temel Conta, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler vermemektedir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

3) Temel Conta bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,  www.temelconta.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Temel Conta’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; opsiyon,  fiyat,  yetkili satıcı bilgisi, resim, açıklama ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Temel Conta yetkililerinden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Temel Conta’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4) Temel Conta Web Sitesi’nde, Temel Conta Yetkili Satıcıları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ve Temel Conta Yetkili Satıcıları ile ilgili nihaî bilgi temini için  Temel Conta ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Temel Conta, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Temel Conta adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. Temel Conta, önceden haber vermeksizin ürünün tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

5) Temel Conta, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Temel Conta Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6) Kullanıcının elektronik posta adresi hiç bir şekilde başka kurum, kuruluş ya da şahıslara dağıtılmaz. Müşteri bilgileri sadece bünyemizde müşteri profili oluşturmak ve e-posta ile duyuru göndermek için kullanılır, üçüncü şahıslara verilmez. Bu çerçevede, verilen bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik olarak kişisel bilgilerin yer aldığı bölümlere sadece şifre ile girişe olanak tanınmıştır. Söz konusu şifrenin gizli tutulması ve bu şifre vasıtasıyla ulaşılan güncelleme alanlarında, gerekli ayarlamaların yapılması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7) Kullanıcı Kayıt Formu’nun doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Kayıt Formu’na eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Temel Conta ve/veya Yetkili Satıcılarının kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

8) Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

9) Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Temel Conta sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Temel Conta, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

10) Kullanıcı’lar ile Temel Conta arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Temel Conta elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre çözülecektir.

11) Temel Conta Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi’nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifâde edecektir.

12) Bu internet sitesindeki bilgilerde, ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. Temel Conta için bağlayıcı değildir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksinizin değiştirilebilir.

www.temelconta.com.tr sitesine giriş yapan kullanıcımız, işbu “Yasal Uyarı”yı okuyup aynen kabul etmiştir.